פרטי החברה: לייף סלז' בע"מ ח.פ. 513772301 ת"ד 635 כרמיאל 2161601 (להלן "החברה"). החברה מתמחה בתחום התיירות לפיליפינים. אנו מבקשים להפנות את תשומת לבך למידע המובא להלן כחלק בלתי נפרד מהזמנתך, והמהווה ביחד עם פרטי ההזמנה את חוזה ההתקשרות בין החברה לנוסע.

 

הזמנת שירותי הנסיעות מאת ספקי השירותים נעשית בכפוף לזמינותם. בכל מקרה שלא ניתן אישור סופי להזמנת הלקוח, כולה או חלקה, חשבונו של הלקוח לא יחויב עד לקבלת אישור מכל ספקי השירותים דרכם הוזמן השירות. במידה ולא ניתן אישור מספקי השירותים לבקשה של הלקוח, כולה או חלקה תוך 72 שעות, הבקשה אינה מחייבת. מובהר בזאת כי עד לקבלת אישור סופי יכול המחיר להשתנות ע"פ דרישת ספקי השירות וכי במקרה של שינוי כאמור תינתן ללקוח אפשרות לבטל את ההזמנה ללא חיוב כלשהו. 

 

החברה פועלת כסוכן נסיעות לכל דבר ועניין וככזו אין היא נושאת באחריות כלשהי לאספקת השירותים המוזמנים באמצעותה, טיבם, איכותם והתאמתם להזמנה. בעניין זה יהיה על הנוסע ללבן טענותיו ישירות מול ספק השירות הספציפי. החברה אינה פועלת אלא כשליחה מטעם הנוסעים ומביאה ליצירת קשר משפטי מחייב בין הנוסעים לבין ספקי השירות בפועל. לפיכך לא תחול על החברה כל אחריות למעשי הזולת, לרבות אלו של ספקי השירותים, ואין לראות בה אחראית לשיבושים, ליקויים, אי-התאמה או אי-אספקת שירות באופן מלא או חלקי.

 

באתר נמסר מידע אשר הגיע לרשות החברה מצדדים שלישיים, בין השאר על סמך קישורים לאתרים אחרים ו/או מקורות מידע שונים. אין החברה נושאת באחריות כלשהי בקשר למידע מכל מין וסוג שהוא אשר נמסר במסגרת האתר בהיותו מידע שמקורו בצדדים שלישיים. על הנוסעים מוטלת כל האחריות לתוצאות הנובעות משימוש במידע האמור, ולא תהיה להם כל תלונה או תביעה מכל סוג שהוא בקשר לכך כנגד החברה.

 

ההזמנה נמצאת בתהליך בקשה עד לאישור סופי מול חברות התעופה, בתי מלון וספקי השירות למיניהם. האישור הסופי יימסר לנוסעים טלפונית או בדואר אלקטרוני.

 

אי הופעה לקבלת השירות שהוזמן ואושר כאמור – יגרור את חיובו המלא של המזמין בגין כל השירותים ללא יוצא מן הכלל. למען הסר כל ספק, מובהר בזאת כי הדברים יפים גם לגבי טיסות שהוזמנו ע"י הלקוח.

 

לתשומת לב הנוסעים – מרגע שההזמנה בוצעה אין אפשרות לשינויים, אלא בהסכמה מראש ובכתב של החברה. בכל מקרה של שינוי מוסכם, ישלם הנוסע את דמי השינוי כפי שקבע ספק השירות. אין באמור כדי לפגוע בזכות כלשהי של ספק השירות לשנות את תנאי אספקת השירותים שלו והדבר אינו נמצא בגדר אחריות החברה. בעסקאות בהן המחירים נקובים במט"ח, הסכום יהיה מפורט לעסקה ספציפית והם ישולמו על פי שער מזומנים גבוה של בנק לאומי ביום התשלום בפועל. 

 

תנאי תשלום – בתשלום באמצעות כרטיס אשראי תתווסף לסכום הכולל עמלת סליקה הנהוגה בחברות האשראי. כמו כן בעסקת תשלומים, תתווסף עמלת אשראי של 0.75% לכל תשלום. 

פרטי המלון המבוקש הינם בגדר בקשה בלבד, והחברה אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל אישורו הסופי של ספק השירות. במידה ולא יתקבל אישור של המלון המוזמן, יוצעו אלטרנטיבות שונות. מיד עם קבלת האישור תימסר לנוסע הודעה על כך. במידה ושונה המלון לאחר קבלת האישור יהיה הנוסע רשאי לבטל את הזמנתו תוך 24 שעות ללא דמי ביטול.

 

האחריות על שיבוץ החדרים במלון ו/או תקינות המתקנים ו/או השירות במלון הינה באחריות המלון ו/או ספקי השירות בלבד. בנוסף לכך החברה אינה אחראית להפעלת מערכת מיזוג האוויר, גם אם צוין בתיאור המלון כי הוא מצויד במערכת מיזוג אוויר. מובא לידיעתך כי באתרים שונים מופעלים המזגנים לשעות ספורות ביממה וזאת בהתאם לתקנות האנרגיה של כל מדינה או בהתאם לרמת התשתיות במקום. לעתים הפעלת המיזוג הינה מרכזית ולא ניתנת לשליטה יחידנית בכל חדר.

 

במקרה של בקשה מיוחדת של הנוסע, תדאג החברה להעביר את הבקשה למלון או לספק השירות, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסע מראש ובכתב כי בקשתו תקוים. כאשר בקשה מיוחדת שנכללה בהזמנה נוגעת לדרישות חיוניות ללקוח מפאת צרכיו הייחודיים, תבדוק החברה מול ספק השירות האם ניתן לקיים את בקשתו, ותמסור הודעה על תוצאות בדיקתה ללקוח טרם אישורה הסופי של ההזמנה. החברה אינה אחראית במקרה של מטרד עקב שיפוצים ו/או בנייה בבית המלון או בסמוך לו. החברה תעביר מידע ללקוח בנוגע לכך במידה ומידע הזה התקבל אצלה בעת ביצוע ההזמנה. 

 

בתי המלון מציעים לעתים שירותים נוספים כגון סאונה, חדרי כושר, סרטים בתשלום, שירות חדרים, חניה, שירותי אינטרנט ופקס, מגרשי טניס, שמשיות, מגבות בבריכת השחייה, מסאז' וכדומה, הניתנים חלקם בתשלום נוסף. על הנוסע לברר מראש במלון האם השירותים כנ"ל כרוכים בתשלום. צריכת שירותים נוספים מהמלון אינה חלק מעסקת הזמנה זו. שעת הכניסה לחדרים היא על פי רוב בשעה 15:00 והפינוי הוא בדרך כלל עד שעה 11:00 כולל שבתות וחגים ובלא תלות בשעות הטיסה. בהזמנת חדר לשלושה, בתי מלון רבים נוהגים להכניס מיטה שלישית בחדר זוגי, שהיא ברוב המקרים ספה נפתחת או מיטה מתקפלת. 

 

חלק מהשירותים המוצעים ע"י בתי המלון הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. החברה לא תהא אחראית לתלונות מסוג זה במידה ואחד השירותים אינו פעיל. החברה תעביר את כל המידע המצוי בידה לגבי זה ללקוח, במידה ואכן קיים מידע כזה. במידה והנוסע מתכוון להגיע למלון אחרי השעה 18:00 עליו להודיע על כך מראש לחברה. כמו כן הנוסע יכול ליצור בעצמו קשר עם המלון ולדווח כי יגיע לאחר השעה 18:00.

 

החברה אינה יכולה להבטיח מראש דרישת לקוח למיקום החדר, לא בקומה רלוונטית ולא בצד מבוקש ו/או קבלת דלת מקשרת. בנוסף, בחלק מבתי המלון קיימים אגפים שונים, וילות ובונגלוס המהווים חלק בלתי נפרד מהמלון. אין החברה יכולה להבטיח שהנוסעים ישתכנו בבניין המרכזי. החברה תעביר את בקשת הנוסעים למלון אך לא תהיה מצידה התחייבות כלפי הלקוח למילויה, אלא אם אושר לנוסעים בכתב שבקשתם תקוים. במקרה של דרישה חיונית ללקוח, תבדוק החברה את הבקשה עם ספק השירות, ותודיע ללקוח על תוצאות הבדיקה טרם אישור סופי של הבקשה.

 

העברת נוסעים משדה התעופה למלון ובחזרה, בחבילות בהן קיים שירות זה, מתבצעת באמצעות אוטובוס מאסף, ועל כן תיתכן כי הנסיעה תתארך עקב איסוף / הורדת נוסעים בבתי מלון שונים. דירוג בתי המלון בעולם הוא בהתאם לדיווח משרד התיירות המקומי בהתאם לנהוג בכל מדינה ומשתנה בין מדינות. לפיכך יתכנו הבדלים שונים באותה רמת דירוג שצוינה.

 

טיולים ואטרקציות – לידיעת המזמין: טיולי יום, אטרקציות, שייט וכדומה עשויים להתבטל / להידחות או להשתנות ללא הודעה מוקדמת עקב התנאים השוררים במיקום הטיול, עונות השנה, הוראות חוק ועוד. החברה רשאית לבטל כל טיול מכל סיבה שאינה תלויה בה, ואשר מונעת את קיום הטיול מסיבות של מזג אוויר, כוח עליון, הוראות השלטון המקומי או כל מקרה אחר שאינה בשליטת החברה. במקרה כזה, תוצע למזמין אפשרות להשתתף בטיול אחר או השבת הסכומים ששולמו בגין הטיול שבוטל.

 

ביטוח – על הלקוח לדאוג לביטוח מתאים, מקיף ונרחב ע"פ צרכיו, לרבות פוליסת ביטוח אישי ומטען. רצוי כי הפוליסה תכסה דמי ביטול לפני או במהלך הנסיעה במקרה של אשפוז בבית חולים או מות קרוב משפחה מדרגה ראשונה. במקרה של תביעה על הלקוח לפנות ישירות לחברת הביטוח. לתשומת הנוסעים: יש לבצע את הביטוח תוך 14 יום מיום אישור ההצעה ולפחות 7 ימים לפני היציאה מהארץ (אין ביטוח רטרואקטיבי).

 

כוח עליון – החברה לא תהא אחראית לכל נזק ו/או הוצאה ו/או הפסד אשר ייגרם למזמין כתוצאה מביטול ו/או שינוי בתכנית החופשה אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין מכוח עליון, מלחמה, מבצע צבאי, מצב ביטחוני, סגר, הפרות סדר, שריפות, הצפה, מזג אויר, וכל סיבה אחרת אשר אינה בשליטת החברה ו/או באחריותה בין אם צפוי ובין אם בלתי צפוי.

 

באחריות הנוסעים (כולל קטינים) להצטייד בדרכון התקף ל-6 חודשים לפחות מיום החזרה לארץ. מודגש כי מידע זה נכון לבעלי דרכון ישראלי תקף בלבד. בעלי דרכון זר או תעודת מעבר מוזמנים ליצור קשר עם החברה בנושא זה. חובה על אזרח ישראלי, בין אם הוא נושא אזרחות אחת או יותר, להיכנס ולצאת מגבולות המדינה באמצעות דרכון ישראלי בלבד.

 

טיסות – חברות תעופה רבות מוכרות כרטיסי טיסה מסוג "לואו-קוסט" ו/או טיסות סדירות שאינן כוללות מזוודות, אוכל, מסי נמל וכו'. תיתכן תוספת תשלום עבור שירותים אלו. הנכם מתבקשים לברר זאת עם החברה טרם ההזמנה בפועל. בטיסות פנים המשקל המקסימלי המותר הוא 20 ק"ג למזוודה. חריגה מהמשקל תחייב את הנוסע לשלם לחברת התעופה עבור עודף משקל, במקום במזומן בלבד. חלק מן הטיסות עשויות להיות גם טיסות שכר ופרטיהן עשויים להשתנות לאחר ביצוע ההזמנה, מבחינת מועדים, מסלול ופרטי חברת התעופה. האחריות לעיכובים, שינויים וביטולים, אבדן כבודה / עיכוב כבודה הינם עפ"י כל דין מוטלת על חברת התעופה. תשומת הלב מופנית לפרטי הטיסה שעודכנו בכרטיס הטיסה ולתנאים הכלליים בגב הכרטיס, והם המחייבים את חברת התעופה / ספקי השירות.

 

במקרה של בקשה מיוחדת של המזמין, תדאג החברה להעביר את הבקשה לספקי השירות השונים או לחברת התעופה, אולם לא תהיה מצידה התחייבות כלפי המזמין למילויה, אלא אם אושר לו ראש ובכתב שבקשתו תקוים. במקרה של דרישה חיונית ללקוח, תבדוק החברה את הבקשה עם ספק השירות ו/או חברת התעופה, ותודיע ללקוח על תוצאות הבדיקה טרם אישור סופי של הבקשה.

 

חברת התעופה דורשת מהנוסעים להתייצב בדלפק הטיסה ביציאה או בחזרה, לפחות שלוש שעות לפני שעת הטיסה הנקובה בכרטיס. לפי הוראות חברת התעופה וספקי השירות השונים, משקל הכבודה המותר להעלאה על  מטוס בטיסות בינלאומיות נקבע ע"פ מדיניות חברת התעופה ומשתנה מחברה לחברה. חלק מהחברות גובות תשלום בעבור מטען הנשלח לבטן המטוס.

 

חובה על אישה בהריון החל מהשבוע ה-24, להתייצב לכל טיסה כשבידה אישור רפואי בשפה האנגלית מטעם גניקולוג האשר את תקינות ההיריון ועל אי-מניעה מבחינתו לעלות על טיסה. נשים בוותק הריון של 27 שבועות ומעלה אינן רשאיות להתקבל לטיסה. במניין הימים לצורך הנסיעה, מחושבים יום היציאה מישראל ויום החזרה אליה. זמני היציאה וההגעה לישראל וממנה כפופים לשינוי בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ובהתאם לדין.

 

טיולים מאורגנים – המסלולים המפורטים של הטיולים מתארים את אתרי הביקור הכלולים בטיול, אך לא בהכרח את סדר הימים והביקורים, ונועדו לצורך פירוט כללי של מסלול הטיול המתוכנן בלבד ולא של סדר הפעלתו. יתכנו שינויים בסדר הלינות, הסיורים והביקורים, והם נתונים לשיקול דעתם של ספקי השירות השונים או מדריך הטיול, ובהתאם לאילוצי הטיול בפועל. במניין ימי הטיול נכללים יום היציאה ויום החזרה, בהתאם ללוח הזמנים של הטיסות הכלולות בטיול המאורגן. המזמין אינו חייב להשתתף בכל פעילות הכלולה בטיול (אלא אם הדבר פוגע בהתנהלות הטיול), אך לא יהא זכאי להחזר או פיצוי כלשהו עבור חלק בטיול שלא השתתף בו מבחירתו. 

 

התחבורה היבשתית הכלולה בטיול מתבצעת לפי הסטנדרט המקובל במדינת היעד, המשתנה ממקום למקום.

המשתתפים יקבלו את רשימת בתי המלון בהם יתאכסנו, מספר ימים לפני היציאה לטיול. החברה מתחייבת לדירוג רמת המלון בלבד ולא לזהות המלון, והיא שומרת לעצמה את הזכות להחליף או לשנות מלון למלון אחר גם ללא הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקולים הקשורים בהפעלת הטיול.

 

מסמכי נסיעה (וואוצ'רים) – על הנוסע לבדוק את כלל מסמכי הנסיעה שהונפקו לו, מיד עם קבלתם, ולוודא כי כל המסמכים הרלוונטיים בידיו (ביטוח, כרטיסי טיסה, שוברים לבתי המלון ולהעברות וכו'), ובכלל זה כי הפרטים הרשומים בהם תואמים את ההזמנה.

 

ביטול עסקה – תנאי ביטול עסקת תיירות קבועים בסעיף 14 (ג) לחוק הגנת הצרכן והם: בעסקת מכר מרחוק, הצרכן רשאי לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת המסמך המכיל את פרטי הגילוי, לפי המאוחר. כמו כן, ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה לפני מועד מתן השירות.

 

למרות האמור לעיל, שירות אשר בהצעה ללקוח צוין במפורש "אין אפשרות לשינוי או ביטול" , לא יחול תנאי הביטול הנ"ל. במקרה והעסקה איננה עונה לקריטריונים של "עסקת מכר מרחוק", תנאי ביטול העסקה המחייבים הם בתוך 14 ימים מיום עשית העסקה, או קבלת מסמך העסקה , לפי המאוחר. 

 

ביטול העסקה אפשרי רק אם מועד ביטול העסקה חל בתוך 14 ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו השרות אמור להינתן. אחרת התנאים לביטול עסקה הם התנאים שנקבעו ונמסרו לצרכן לפי חוזה ההתקשרות עם בית העסק. בכל מקרה של הודעת ביטול כאמור, יחויב המזמין בתשלום דמי ביטול של 5% מסך ההזמנה או 100 ש"ח לאדם, לפי הנמוך מביניהם.

 

בכל מקרה אחר החברה תגבה דמי ביטול מלאים (100%). החברה אינה חייבת לזכות את הלקוח בגין התשלום שבוצע ו/או לשחררו מחובת התשלום ו/או לבטל את העסקה ו/או לפעול בכל דרך אחרת. בכפוף לאמור לעיל החברה תפעל מול ספקי השירות השונים להפחתת דמי הביטול אך אינה מתחייבת כי הספק ייעתר לבקשה. ביטול עסקה חייבת להיעשות בכתב. ניתן להעביר את הבקשה בדוא"ל ולוודא קבלת הבקשה באמצעות הטלפון. בהתאם להוראות החוק, אין תוקף לבקשות ביטול בע"פ.

 

בכל מקרה בו ביטול העסקה נעשה ביוזמת הלקוח, יוחזר הסכום בשקלים ע"פ השער היציג של הדולר ביום ההחזר. מובהר כי אין החזר כלשהו בגין שירותים או חלקי שירותים שלא נוצלו, אלא אם פעל הלקוח בהתאם להנחיות הספק המופיעות על גבי השובר. כל החזר כספים יחויב בעמלה של 2.5% או במינימום של 50 ש"ח, הגבוה מביניהם. במקרה של ביטול עסקה ביוזמת החברה, יוחזר ללקוח מלוא התשלום אשר שילם.

 

אנו מודים לך על שבחרת לנסוע עמנו ומקווים כי תפיק את מרב ההנאה בטיול.
לשירותך תמיד, חברת לייף סלז' בע"מ.

כן גם אני רוצה להגיע לפיליפינים! לחץ כאן!

צרו איתי קשר
Give it a try, you can unsubscribe anytime.